Incasso

Incasso werkzaamheden: 100 euro

Indien er geïncasseerd wordt, zal 5%  van het geïncasseerd opdracht afgerekend. 

*Reiskosten zijn niet inbegrepen in de prijs.